ITEM METADATA RECORD
Title: Tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten
Authors: Desomer, Marlies # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Wetgeving. Omnilegie issue:8 pages:337-339
Description: Onderzoekseenheid Internationaal en buitenlands recht.
ISSN: 1373-9743
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.