ITEM METADATA RECORD
Title: Overeenkomsten. 2: Bijzondere overeenkomsten. A: Verkoop. 1: Totstandkoming en kwalificatie van de koop
Authors: Tilleman, Bernard
Issue Date: 2001
Publisher: kluwer, Antwerpen, 2001.
Series Title: Beginselen van Belgisch privaatrecht vol. X
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISBN: 90-5583-903-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.