ITEM METADATA RECORD
Title: Voor het handhaven van een contractuele grondslag voor de arbeidsverhoudingen in het vrij gesubsidieerd onderwijs bestaat een grondwettelijke verantwoording
Authors: Verstegen, RafaĆ«l # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig Weekblad. vol:63 issue:16 pages:533-537
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.