ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Verzekering en maatschappij: juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen / T. Hartlief en M.M. Mendel (eds)
Authors: Van Schoubroeck, Caroline
Issue Date: 2003
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:66 issue:29 pages:1160
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Centre for Risk and Insurance Studies (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.