ITEM METADATA RECORD
Title: De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor: burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten
Authors: Tilleman, Bernard
Issue Date: 2003
Publisher: Die Keure, Brugge, 2003
Series Title: Recht en onderneming vol. 6
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISBN: 90-5958-033-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.