ITEM METADATA RECORD
Title: Commentaar bij art. 781 BW
Authors: Vanwinckelen, Koen
Issue Date: 2000
Series Title: Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Eds. Coene, M. e.a. . - Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen, 1988- (losbladig) - Afl. 19(december 2000); 4p.
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Rector Roger Dillemans Institute for Family Property Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.