ITEM METADATA RECORD
Title: De vergoeding van verkeersslachtoffers: enkele beschouwingen bij het arrest van het Arbitragehof van 20 september 2000
Authors: Van Schoubroeck, Caroline # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge vol:108 issue:3 pages:204-209
Description: Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht.
ISSN: 0772-8050
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Risk and Insurance Studies (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.