ITEM METADATA RECORD
Title: De positie van de vreemdeling in de Belgische werkloosheidsreglementering
Authors: Put, Johan
Issue Date: 2000
Publisher: die Keure
Host Document: Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen = Sociale grondrechten pages:195
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.