ITEM METADATA RECORD
Title: Begroting van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling bij verergering, door de onrechtmatige daad, van voorafbestaande schade
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:64 issue:3 pages:73
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Social Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.