ITEM METADATA RECORD
Title: Het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot vervanging van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2003
Series Title: Milieu- en energierecht issue:4 pages:306-316
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1373-4342
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.