ITEM METADATA RECORD
Title: Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein: een rechtsvergelijkende studie
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:58 issue:2 pages:79-97
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.