ITEM METADATA RECORD
Title: Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, wat de herziening van de veroordeling in strafzakenbetreft, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de herroeping van het gewijsde betreft
Authors: Vandenhole, Wouter
Issue Date: 2002
Series Title: Parlementaire Stukken - Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers pages:6-20
Description: Instituut voor de Rechten van de mens.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Human Rights

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.