ITEM METADATA RECORD
Title: De lexicalisatie van rechtsnormen
Authors: Deschamps, Karen ×
Smessaert, Hans #
Issue Date: 2005
Series Title: Trema: tijdschrift voor de rechterlijke macht issue:dec. pages:525-529
Description: Centrum voor Nederlandse rechtstaal. Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Departement Linguïstiek. Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek. Subfaculteit Letteren Campus Kortrijk. Onderzoeksgroep Nederlandse grammatica en taalgebruik.
ISSN: 0167-5478
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Dutch Juridical Language (-)
Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.