ITEM METADATA RECORD
Title: De misdrijven en de bestraffing in het algemeen: andere veroordelingen die wegens misdaden, wanbedrijven of overtredingen kunnen worden uitgesproken
Authors: Dierickx, Ann
Issue Date: 2003
Publisher: Die Keure
Host Document: Strafrecht geannoteerd: met bijzondere wetgeving pages:77-81
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
ISBN: 90-5958-144-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.