ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Arbitragehof van 14 december 2005: Het adoptierecht op de brug tussen oud en nieuw recht of de heikele kwestie van het overgangsrecht inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag
Authors: Castelein, Christoph # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:20 issue:4 pages:204-209
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.