ITEM METADATA RECORD
Title: Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
Authors: Lust, Sabien
Issue Date: 2002
Publisher: Die Keure
Host Document: Recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (1998-2002). Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening geactualiseerd pages:107-176
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISBN: 90-5751-725-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.