ITEM METADATA RECORD
Title: De omzendbrief RO 2001/01 van 14 december 2001 omtrent de verkavelingen met grondafstand: vervalregeling met betrekking tot onbebouwde percelen
Authors: Lust, Sabien
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw vol:7 issue:25 pages:72-75
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1371-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.