ITEM METADATA RECORD
Title: De bestuursgeschillen: stand van zaken en actuele ontwikkelingen
Authors: Lust, Sabien
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Host Document: Gerechtelijk Recht. Themis. School voor postacademische juridische vorming. (Vormingsonderdeel 37) pages:85-120
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISBN: 978-90-8661-386-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.