ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder R.v.St., nr. 112014, 29 oktober 2002: Over de beroepstermijn voor derden-belanghebbenden tegen stedenbouwkundige vergunningen, de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving van niet-residentiële gebouwen in woongebieden, en het gezag van gewijsde van een burgerlijk vonnis voor de Raad van State
Authors: Lust, Sabien # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Chroniques de Droit Public issue:1 pages:129-138
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1379-0323
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.