ITEM METADATA RECORD
Title: De strafrechtelijke rechtshulpverlening van Nederland aan de lidstaten van de Europese unie: de politieke discussie, het juridisch kader, de landelijke organisatie en de feitelijke werking
Authors: Fijnaut, Cyrillus
Spapens, Toine
Van Daele, Dirk
Issue Date: 2005
Publisher: Uitgeverij Kerckebosch
Series Title: De strafrechtelijke rechtshulpverlening van Nederland aan de lidstaten van de Europese unie: de politieke discussie, het juridisch kader, de landelijke organisatie en de feitelijke werking
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISBN: 90-6720-369-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.