ITEM METADATA RECORD
Title: Schadebeperking en het politioneel verhoor
Authors: Van Daele, Dirk
Vanderhallen, Miet
Vervaeke, Geert
Issue Date: 2005
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg : wetenschap, beleid en praktijk. Liber amicorum Joris Casselman pages:397-410
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht. Onderzoeksgroep Penologie en victimologie. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie.
ISBN: 90-5867-516-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.