ITEM METADATA RECORD
Title: Het optreden van buitenlandse opsporingsautoriteiten op Belgisch grondgebied: de gemeenschappelijke onderzoekteams (joint investigation teams)
Authors: Van Daele, Dirk
Issue Date: 2005
Publisher: Larcier
Host Document: Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis pages:145-166
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISBN: 2-8044-1895-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.