ITEM METADATA RECORD
Title: De strafrechtelijke benadering van sadomasochisme: een commentaar naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 17 februari 2005 in de zaak K.A. en A.D./België
Authors: Dierickx, Ann # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor strafrecht vol:6 issue:6 pages:387-404
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISSN: 1379-4930
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.