ITEM METADATA RECORD
Title: Bemerkingen op het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij
Authors: Janssens, Marie-Christine
Issue Date: 2003
Description: Onderzoekseenheid Intellectuele rechten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.