ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass. 18 april 2002: De omzetting van een echtscheiding op grond van fout naar een echtscheiding op grond van feitelijke scheiding: een welgekomen 'vereenvoudiging' van de voorwaarden met het oog op 'bespoediging' van de procedure
Authors: Mosselmans, Sven # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Echtscheidingsjournaal issue:5 pages:73-80
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 1370-6756
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Rector Roger Dillemans Institute for Family Property Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.