ITEM METADATA RECORD
Title: De toekomst van de historische contracten na het arrest van het Europees Hof van 7 juni 2005
Authors: Van Calster, Geert
Deridder, Lennart
Issue Date: 2006
Publisher: Intersentia
Host Document: De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling? pages:169-187
Description: Onderzoekseenheid Internationaal en buitenlands recht. Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Milieu- en energierecht. Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISBN: 978-90-5095-528-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.