ITEM METADATA RECORD
Title: Vennootschapsbelasting: positie van België in het verruimde Europa
Authors: Vandenbussche, Hylke ×
Crabbé, Karen #
Issue Date: 2006
Publisher: Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: Tijdschrift voor Economie en Management vol:LI pages:129-151
ISSN: 0772-7674
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Handelswetenschappen - TM A"
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
TEM_2006-1_06_crabbé.pdf Published 5579KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.