ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van televisiekijken en gepercipieerd realisme op het beeld van een geschikte partner: een verkennend onderzoek bij jonge adolescenten
Authors: Eggermont, Steven # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap vol:31 issue:2 pages:115-130
Description: Departement Communicatiewetenschap.
ISSN: 1384-6930
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.