ITEM METADATA RECORD
Title: Armoede onder zelfstandige ondernemers: een miskende realiteit
Authors: Lambrecht, Johan ×
Beens, Ellen #
Issue Date: 2003
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:13 issue:4 pages:202-205
Abstract: Wanneer de wetenschappelijke wereld aandacht besteedt aan zelfstandig ondernemerschap, heeft ze vooral oog voor de economische aspecten ervan. Het sociale aspect ervan wordt veel minder belicht. Over armoede in het algemeen bestaat er dan weer veel literatuur, maar er is nauwelijks onderzoeksmateriaal beschikbaar over armoede onder zelfstandige ondernemers. De laatste jaren duiken er schoorvoetend publicaties en cijfers op, die aantonen dat armoede onder (ex-)zelfstandige ondernemers helaas geen fictie is. Desalniettemin vormen zelfstandige ondernemers in armoede een miskende probleemgroep. Vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsoogpunt is er dus duidelijk nood aan wetenschappelijk onderzoek over (ex-)zelfstandige ondernemers in armoede. Dit artikel beantwoordt vijf onderzoeksvragen: is armoede onder zelfstandige ondernemers iets aparts, hoeveel zelfstandige ondernemers kennen armoede en hoe lang, wie zijn de zelfstandige ondernemers in armoede, hoe geraken zelfstandige ondernemers in armoede en hoe kan armoede onder zelfstandige ondernemers worden voorkomen en bestreden?
Description: Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE)
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
4-2003-Armoede onder zelfstandige ondernemers een miskende realiteit.pdf Published 93KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.