ITEM METADATA RECORD
Title: Ambtenarij en politie in the picture: de marketing van twee overheidshervormingen
Authors: Gelders, Dave ×
Van de Walle, Steven #
Issue Date: 2004
Series Title: B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij vol:31 issue:2 pages:86-97
Description: Centrum voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing. Departement Communicatiewetenschap. School voor Massacommunicatieresearch (OE) Instituut voor de Overheid (OE) Instituut voor de Overheid.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research
Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.