ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar schoolkenmerken die de ongekwalificeerde uitstroom beïnvloeden
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Bervoets, K
Van Damme, Jan
Issue Date: 2005
Publisher: Steunpunt loopbanen doorheen onderwijs naar arbeidsmarkt, Leuven, 2005
Series Title: LOA-rapport vol:32
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Afdeling Didactiek. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
LOA-rapport_32.pdf Published 348KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.