ITEM METADATA RECORD
Title: Het effect van de arbeidsorganisatie op het psychische welzijn en de gezondheid van werknemers in de Vlaamse metaalindustrie. Een casestudie bij General Motors Belgium
Authors: Delarue, Anne
Van Hootegem, Geert
Issue Date: 2007
Publisher: KUL. Centrum voor sociologisch onderzoek, Leuven, 2007
Series Title: Onderzoeksverslag van het Centrum voor sociologisch onderzoek (CESO). Onderzoeksdomein Arbeid en organisatie vol:2007,3 pages:46
Description: Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE) LUCINA (Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in Arbeidssituaties) Steunpunt Werkgelegenheid - arbeid - vorming (WAV)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.