ITEM METADATA RECORD
Title: Openbaar bestuur
Authors: Van de Walle, Steven
Sterck, Miekatrien
van Dooren, Wouter
Bouckaert, Geert
Pommer, Evert
Issue Date: 2004
Publisher: Sociaal en Cultureel Planbureau
Host Document: Prestaties van de publieke sector: een internationale vergelijking van onderwijs, gezondheidszorg, politie/justitie en openbaar bestuur. - Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau pages:269-308
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Instituut voor de Overheid.
ISBN: 9037701957
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.