ITEM METADATA RECORD
Title: Ambtenaren zijn lui! Een poging tot verklaring van stereotype beelden over ambtenaren en overheidsdiensten
Authors: Van de Walle, Steven ×
Kampen, Jarl #
Issue Date: 2003
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:1 issue:0 pages:23-38
Abstract: Burgers hebben vaak een vrij negatief beeld over ambtenaren en overheidsdiensten in het algemeen, terwijl deze burger vaak tegelijkertijd vrij positief is over bepaalde specifieke overheidsdiensten. Stereotype theorie kan dit verschil deels verklaren. De context waarin een burger naar zijn of haar mening wordt gevraagd, bepaalt of deze mening een weerspiegeling van de objectieve kwaliteit van een overheidsdienst dan wel van een stereotypisch beeld over de werking van overheidsdiensten zal zijn. Er worden tevens een aantal strategieën aangereikt om het beeld van ambtenaren en overheidsdiensten te verbeteren.
ISSN: 1379-5732
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ambtenaren.pdf Published 2489KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.