ITEM METADATA RECORD
Title: Conclusie : implementatie van hervormingen in begroting, boekhouding en audit : relevantie voor Vlaanderen
Authors: Bouckaert, Geert # ×
Issue Date: 2004
Conference: SBOV workshop Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? 1 : Australische en Britse praktijken in resultaatgericht financieel management.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.