ITEM METADATA RECORD
Title: CON5: maatschappelijke waardering van leerkrachten
Authors: Aelterman, Antonia
Verhoeven, Jef
Rots, Isabel
Buvens, Ina
Engels, Nadine
Van Petegem, Peter
Issue Date: 2003
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
Host Document: Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. - Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement onderwijs pages:54-57
Abstract: De kern van onderzoek over de maatschappelijke waar-dering van leerkrachten is een studie16 bij een represen-tatief staal van de volwassen Vlaamse bevolking van 18 tot 70 jaar. Er waren 982 respondenten. De centrale on-derzoeksvraag was hoe de bredere maatschappelijke omgeving over de leerkracht denkt. Het professioneel imago van de leraar werd vanuit twee invalshoeken be-studeerd, met name de maatschappelijke waardering voor leraren en de status van het lerarenberoep. Dit zijn twee verschillende concepten. Waardering verwijst naar percepties, denkbeelden en gevoelens die bij individuen leven omtrent de kwaliteiten van de beroepsbeoefe¬naars, terwijl de sociale status verwijst naar de positie die een individu of een maatschappelijke groep binnen de sociale stratificatie inneemt. De onderzoekers gebruikten daarvoor een schaal van sociaal prestige. De vragenlijst werd ontwikkeld op basis van gegevens uit een voorafgaande literatuurstudie en panelgesprekken met onderwijsbetrokkenen
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie. Centrum voor Onderwijssociologie (COS)
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Centre for Student Support and Learning Development

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Waardering Leraren2003.pdf Published 162KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.