ITEM METADATA RECORD
Title: De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is
Authors: Foblets, Marie-Claire # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht vol:3 pages:254-259
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.