ITEM METADATA RECORD
Title: Het actief en passief stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen: uitbreiding tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven?
Authors: Foblets, Marie-Claire # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:2 pages:104-109
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.