ITEM METADATA RECORD
Title: Voor 't profijt of ter jolijt? Over startende organisaties in Vlaanderen
Authors: Cambré, Bart ×
Van Hootegem, Geert #
Issue Date: 2004
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:14 issue:4 pages:55-60
Abstract: Wat zijn de problemen van startende ondernemingen in Vlaanderen en welke factoren verzekeren een starter van succes? Voor de dynamiek in een economische ruimte is het entry (en exit) proces van bedrijven en organisaties op de markt zeer belangrijk. De overheid kan hierop slechts een adequaat antwoord geven indien ze beschikt over de nodige informatie. Een van de onderzoeksequipes binnen het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie werd daarom de opdracht gegeven een tweejaarlijks onderzoek uit te voeren naar het bedrijfsbeleid van startende vennootschappen in Vlaanderen. Alle starters die aan enkele vooraf bepaalde criteria voldeden (www.paso.be) ontvingen eind 2003 een vragenlijst via de post. Er werden 637 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
overwerk_2004_4_12.pdf Published 92KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.