ITEM METADATA RECORD
Title: Over werk(t) in de actieve welvaartstaat
Authors: Van Hootegem, Geert ×
Cambré, Bart #
Issue Date: 2004
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:14 issue:4 pages:112-116
Abstract: Over 't werk wordt er veel gepraat. Toch blijft het verbazingwekkend hoe weinig we eigenlijk weten over werk in onze samenleving. Ons kennen botst niet zelden op de hoog opgetrokken muren van fabrieken of bureau. In dit boek openen dertig arbeids- en organisatiedeskundigen uit Vlaanderen en Nederland de zwarte doos.
Ze leiden ons binnen in de wereld van de flexibiliteit, het teamwerk en innovatie. Ze leren ons wanneer er echt geleerd wordt in de lerende organisatie. En waarschuwen voor overwerkt werk voor de enen en voor gebrek aan werk voor de anderen in deze creatieve economie. Ze onderzoeken of switchen tussen betaald werk en onbetaald werk een optie is. De transitionele arbeidsmarkt noemen ze dat. Ze vragen zich af of er niet meer werk van hier naar ginder gaat dan dat er werknemers van ginder naar hier komen. Maar ze stellen vooral vast dat zij die ooit kwamen er minder goed aan toe zijn. Ze illustreren dat in die nieuwe economie computers lang niet altijd werken. Daarom laten ze ons kennis maken met het knowledge management. Voortdurend meten is hun missie, maar ze beseffen dat ze daarom nog niet weten. Ze tonen ons hoe het human resources management op dat alles inwerkt. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de plaats is van de vakbond en het sociaal overleg in deze genetwerkte wereld. Ze pleiten voor actief werk in de actieve welvaartsstaat en laten dat graag weten aan diegenen die daar werk willen van maken.
In deze bijdrage wordt op een beschouwende wijze een tour d'horizon gemaaakt van enkele centrale concepten die doorheen de auteursbijdragen naar voren komen.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.