ITEM METADATA RECORD
Title: Maakt de school het verschil? Effectiviteit van scholen, leraren en klassen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs
Authors: Van Damme, Jan
Van Landeghem, Georges
De Fraine, Beatrijs
Opdenakker, Marie-Christine
Onghena, Patrick
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Abstract: Op basis van een longitudinaal onderzoek bij 6.400 leerlingen gaan de auteurs na of het er toe doet naar welke school je gaat, van welke lerares of leraar je les krijgt, en in welke klasgroep je terecht komt. Dit wordt nagegaan bij leerlingen van het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Het onderzoek gaat in eerste instantie over effecten op de prestaties voor wiskunde en Nederlands. Ook effecten op het schools welbevinden, de inzet, het zelfconcept en de integratie in de groep van de klasgenoten worden bekeken. Bovendien wordt nagegaan of een school die goed is voor de prestaties, ook goed is voor het welbevinden, of juist niet. Als blijkt dat de ene school, leraar of klas beter is dan de andere, gaan de auteurs na welke de kenmerken zijn van effectieve scholen en klassen. Is vooral het soort leerlingen op school of in de klas belangrijk, of heeft vooral het onderwijs dat gegeven wordt en het schoolbeleid invloed? Dit boek richt zich tot leraren, schooldirecties, medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding, onderwijsbegeleiders, inspectieleden, verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid, onderzoekers en iedereen die belangstelling heeft voor ons onderwijs. De auteurs zijn allen verbonden aan het Departement Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven. De meesten zijn werkzaam in het Steunpunt Loopbanen doorheen het onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt (Steunpunt LOA), opgericht door de Vlaamse Overheid.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Afdeling Didactiek. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO) Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Centrum voor Methodologie van het pedagogisch onderzoek.
ISBN: 90-334-5580-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Methodology of Educational Sciences
Education and Training

Files in This Item:
File Status SizeFormat
inhoudstafel LOSO-boek 3.pdf Published 104KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.