ITEM METADATA RECORD
Title: Pleidooi voor een symmetrische kunstsociologie: een sociologische analyse van artistieke selectieprocessen in de sectoren van de hedendaagse dans en de beeldende kunst in Vlaanderen
Authors: Gielen, Pascal
Contributors: Laermans, Rudi
Issue Date: 2002
Series Title: KUL. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen vol:69
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie. Centrum voor Cultuursociologie (CCS)
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.