ITEM METADATA RECORD
Title: Succesvol middelbaar onderwijs?
Authors: Van Damme, Jan ×
Meyer, Joris
Mertens, W #
Issue Date: 1999
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:4 pages:272-289
Abstract: In het artikel wordt exemplarisch de vraag beantwoord wat onderzoek over de doorstroming van de leerlingen ons leert over ons secundair onderwijs als systeem. De resultaten van het LOSO-project worden hiervoor onder de loep genomen.
Daarna volgen de reacties van de inspectie, de onderwijs- en de PMS- praktijk en het onderwijsbeleid.
Description: Afdeling Didactiek.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
e00232.pdf Published 188KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.