ITEM METADATA RECORD
Title: Probleemgedrag en herkomst : jongeren in Vlaanderen doorbreken het taboe
Authors: Djait, Badra
Foblets, Marie-Claire
Pieters, Katie
Issue Date: 2006
Publisher: Universitaire pers
Host Document: Multiculturalisme ontleed : een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven pages:313-327
Description: Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie. KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving.
ISBN: 978-90-5867-532-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Library, Faculty of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.