ITEM METADATA RECORD
Title: Lokale besturen in de toekomst: bestuurskracht als voorwaarde voor een effectieve autonomie
Authors: Bouckaert, Geert
De Rynck, Filip
Verbeken, Daniel #
Issue Date: 2002
Conference: Koninklijke federatie van de gemeenteontvangers en de ontvangers van de OCMW's location:Nazareth date:2002
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Public Governance Institute
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.