ITEM METADATA RECORD
Title: Transparante overheidsinformatie als democratisch en economisch goed: uitdagingen voor de ontwikkeling van een transparant informatiebeleid bij de Vlaamse overheid
Authors: Van Gompel, Roland ×
Steyaert, Johan
Roe, Keith #
Issue Date: 2002
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap vol:30 issue:4 pages:295-314
Description: Departement Communicatiewetenschap. School voor Massacommunicatieresearch (OE)
ISSN: 1384-6930
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.