ITEM METADATA RECORD
Title: Tijdelijke arbeidsrelaties en employability: vergelijking van opleidingskansen en -inspanningen van tijdelijke en van vaste werknemers
Authors: Forrier, Anneleen ×
Sels, Luc
Van Hootegem, Geert
De Witte, Hans
Vander Steene, Tom #
Issue Date: 2002
Publisher: Reed Business bv
Series Title: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken vol:18 issue:2 pages:100-114
Description: Onderzoeksgroep Personeel en organisatie. LUCINA (Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in Arbeidssituaties) Onderzoeksgroep voor Stress, gezondheid en welzijn. Afdeling Arbeids- en organisatiepsychologie. Afdeling Arbeids- en organisatiesociologie. Departement Toegepaste economische wetenschappen. Sector Arbeid en Organisatie. Steunpunt Werkgelegenheid - arbeid - vorming (WAV) Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA)
ISSN: 0169-2216
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
HIVA - Research Institute for Work and Society
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.