ITEM METADATA RECORD
Title: Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler: handleiding voor het gebruik van de databank
Authors: Berghman, Jozef
Meerbergen, Els
Vanroelen, Christophe
Nijs, Kristine
Issue Date: 2005
Publisher: K.U.Leuven. Centrum voor sociologisch onderzoek, Leuven, 2005
Series Title: Onderzoeksverslag van het Centrum voor sociologisch onderzoek (CESO). Sociaal beleid vol:2005-22
Description: Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE) Afdeling Sociologie van sociaal beleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.