ITEM METADATA RECORD
Title: De subsidiariteit: de afwezige grondvest in deze Europese Unie
Authors: Dewachter, Wilfried
Issue Date: 2006
Host Document: Welke toekomst voor welk Europa? / onder red. van Bea Cantillon, Herman De Dijn, Wilfried Dewachter, Mark Eyskens, Jan Kerkhofs, Liliane Tasmowski, Herman Van der Wee en Walter Van Gerven. - (Standpunten van de de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten; v. 4) pages:63-86
Description: Centrum voor Politicologie (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.