ITEM METADATA RECORD
Title: De ongekwalificeerde uitstroom: een geactualiseerde schatting
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Van Damme, Jan
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Series Title: LOA-rapport vol:18
Abstract: Dit rapport beschrijft een indicator van de ongekwalificeerde uitstroom en vult de tijdreeks aan met de waarden voor 1999 en 2000.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Afdeling Didactiek. Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
LOA-rapport_18.pdf Published 793KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.